Tel. +4971619562227 | Mob. +4917642039677 info@tibo-tv.eu
Pagesat per Riabonime

Pagesat per Riabonime

Riabonim Pagesa Elektronike


.
Emri
Mbiemri
Rruga dhe Numri
Kodi Postar dhe Qyteti
Numri i telefonit
E-Mail
MAC Adresa (shënoni vetëm për vazhdim)
Info:

* Ne Cmimet perfundimtare jan te perfshira 0% deri 4% PayPal Tarife

* Per blerjen e produkteve gjegjesishte paisjeve Tibo cmimit i shtohen edhe sherbimet postare perfundimtar.

Pagesat per Riabonime

Pagesa per Aksesore

Smart TV Abonim Premium 1 muaj Pagesa Elektronike


.
Emri
Mbiemri
Rruga dhe Numri
Kodi Postar dhe Qyteti
Numri i telefonit
E-Mail
Username (Emri i përdoruesit))
Info:

* Ne Cmimet perfundimtare jan te perfshira 0% deri 4% PayPal Tarife

* Per blerjen e produkteve gjegjesishte paisjeve Tibo cmimit i shtohen edhe sherbimet postare perfundimtar.